คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ค ปอ อบรม ที่ไหนดี

มีกิจการจำนวนไม่น้อยที่มีลักษณะการทำงานที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง เช่น ทำงานกับเครื่องจักร ทำงานบนที่สูง ทำงานกับความร้อนหรือสารเคมี เป็นต้น ซึ่งมีคนทำงานมากมายที่อาจเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุได้จากการทำงาน ดังนั้นบุคลาครส่วนบางตำแหน่งอย่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ(จป.) หรือคณะกรรมความปลอดภัยฯ(คปอ.) จึงมีความสำคัญต่องานเหล่านี้ไม่น้อยRead More