คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน ค ปอ อบรม ที่ไหนดี

มีกิจการจำนวนไม่น้อยที่มีลักษณะการทำงานที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง เช่น ทำงานกับเครื่องจักร ทำงานบนที่สูง ทำงานกับความร้อนหรือสารเคมี เป็นต้น ซึ่งมีคนทำงานมากมายที่อาจเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุได้จากการทำงาน ดังนั้นบุคลาครส่วนบางตำแหน่งอย่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ(จป.) หรือคณะกรรมความปลอดภัยฯ(คปอ.) จึงมีความสำคัญต่องานเหล่านี้ไม่น้อย แต่ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของคปอ. เป็นหลัก หากอยากเป็นค ปอ อบรมที่ไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไร ตำแหน่งนี้สำคัญอย่างไร ลองมาไขข้อสงสัยกัน อุบัติเหตุและความเจ็บป่วยอันเกิดจากการทำงาน                อุบัติเหตุและความเจ็บป่วยอันเกิดจากการทำงานมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น ประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีความรู้ไม่มากพอสำหรับใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์อันตรายต่างๆ สภาพแวดล้อมของการทำงานไม่มีความปลอดภัย อุปกรณ์สำหรับรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อุปกรณ์มีปัญหา/ชำรุด/ไม่ได้รับการบำรุงรักษาที่เหมาะสม เป็นต้นโดยการสูญเสียเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งตรงและทางอ้อม อาจมีตั้งแต่การเดือดร้อนรำคาญ…

Read More

What makes Thailand diamonds a great choice?

Thailand is not productive in diamonds, but it is considered best for cutting and dealing in many gems like diamonds, rubies, and sapphire. Research revealed that Thailand is one of…

Read More